Kõik Metsikaed'i postitused

Konstellatsioonimeetod looduses ja aianduses

 2003. aastal oli autor, kes on taustalt keskkonnateadlane Melissa Roussupolus, tunnistajaks organisatsioonilisele konstellatsioonile, mis näitas, et metoodika võib olla abiks keskkonnaküsimustes. 

Ta koolitas end organisatsiooniliste ja perekondlike konstellatsioonide alal ning töötas seejärel konstellatsioonide uurimisel erinevates kutsealades. Ta arendas oma lähenemisviisi välja, hõlbustades uurimuslikke konstellatsioone mitmesuguste inim- ja ökosüsteeme puudutavate küsimuste kohta. Sarnase perioodi jooksul hakkas rahvusvaheline Konstellatsioonijuhtide rühm uurima, kuidas kasutada Süsteemseid Konstellatsioone looduses.

Nad viisid läbi kogemuslikke uuringuid paljudes valdkondades, sealhulgas: koduloomad, metsamajandus, taimede tervendavad omadused ja rahvusvahelised keskkonnaküsimused (Mason Boring, 2007). Esimeses raamatus sellest, mida on hakatud nimetama looduslike konstellatsioonidena (Natural Constellations), on kirjas 14 praktikut, kes töötavad viies riigis, kusjuures ühine joon on see, et nende konstellatsioonidesse on kaasatud ka mitte-inimesed (Mason Boring ja Sloan, 2013).Raskustes olevad kapsad

Laura soovis teada, mida ta võiks mullale lisada, et toetada oma kapsaste tervist. Kapsaid esindav naine (C) teatas esialgu, et tema juured peaksid olema tugevamad ja et ta tundis end haavatavana närimise suhtes. C keha oli kallutatud ettepoole, tema ülemine pool liikus ringiratast mööda keha ülaosa, nagu oleks tema pea väga raske.

Ta laskus alla, siis suutis ta end justkui üles tõmmata. Laura, kes vaatas kõrvalt, kommenteeris, et võib-olla ei olnud kapsad veel jõudnud korralikult juurduda ja ta kartis, et C kukub ümber. Laura oleks võinud lisada mullale sõnnikut, lupja või biodünaamilisi preparaate, ning kõigi nende variantide puhul toodi sisse esindajad. C koges värinat, kui biodünaamilised preparaadid tulid, ja leidis siis, et sõnnik mõjus talle paremini. Siiski, ainult lubja lisamine stabiliseeris tema liikumist.

Mitte kaua pärast NC-d võttis Laura autoriga ühendust, olles väga elevil – ta oli just paljastanud oma kapsad, mis olid eelnevad 4-5 kuud olnud katteloori all. Tegemist oli kapsaliigiga, mis tavaliselt seisab püsti, pea umbes 15 sentimeetri kõrguste varrega. Ta oli oodanud, et leiab selle asemel väikesed, vähearenenud kapsapead: Nad olid tegelikult kasvanud nii suureks, et nad ei suutnud oma kaalu varrel hoida… nad olid ümber kukkunud…”. Ma ei ole kunagi varem näinud neid ümber kukkumas… nii et see peegeldas täielikult seda, mida esindaja oli teinud”.


Mesilased põõsas

Francesca Mason Boring õpetab erinevaid süsteemseid süsteemseid konstellatsioone, sealhulgas NC-d. Kui NC paljastab teavet, mis võib olla avalikkuse jaoks kasulik, hangib ta grupi nõusoleku konfidentsiaalsusest loobumiseks, et õpitut saaks levitada.

Seega võib ta anda aru looduskonstellatsioonist, mida ta modereeris rannikukogukonnas (Mason Boring ja Sloan, 2013: 13-14). Looduskonstellatsiooni oli kaasatud mesilase esindaja ja Mason Boring muutus närviliseks, et mesilase jaoks ei olnud ühtegi lille. Mesilase esindaja ütles talle, et ta ei vaja lille, sest “ma olen väga tugev, kui ma seisan selle siinse põõsa juures”. Esindatav põõsas kasvas kohalikus piirkonnas. Mason Boring jagas, et ta ei saanud aru, miks mesilane ei vajanud lilleõit, kuni avastas, et keegi grupis oli bioloog, kelle eriala on botaanika. Ta oli hämmastunud juhtunust ja suutis seda selgitada.

Kõnealune põõsas oli äärmiselt kõrge valgusisaldusega. Kui kevadisel ajal mesilased selles külmas piirkonnas elama hakkasid, leidsid nad selle põõsa kaudu kiiresti kõige tõhusama toiduallika. Mason Boringi arvates näitas NC, et mesilased vajasid seda konkreetset põõsast.  Kahjuks peeti seda põõsast ebameeldivaks ja see oli muutumas väga haruldaseks tolles piirkonnas.

Tõlgitud siit:

Melissa Roussopoulos “The Systemic Constellations Method Applied to Agriculture”

Agro-ja holohomöopaatiast põllumajanduses

Tavapõllumajandustavad pärinevad kartesiaanlikust ja mehhanistlikust ontoloogiast ning mõjutavad ökosüsteeme negatiivselt, vähendades bioloogilist mitmekesisust ning saastades pinnast ja vett pestitsiididega.

Loe edasi Agro-ja holohomöopaatiast põllumajanduses

🍅INTUITSIOONIST PÕLLUMAJANDUSES/AIANDUSES🍅

🌱Intuitsioon ei ole järjekordne new-age´i repertuaarist massimeediasse nõristunud ideoloogia. See on oskus, mis tuleb kasuks kõigil elualadel ja igapäevastes situatsioonides ja võib isegi mõnel hetkel päästa elu.

Loe edasi 🍅INTUITSIOONIST PÕLLUMAJANDUSES/AIANDUSES🍅